פטניס

1. ייצור רציף של 2.3-דימתיל-1-בוטנבי 2.3-דימתיל-2-בוטן

2. סינתזה קטליטית של n-butyl hydroxy acetate

3. הכנת אבקת קרבוקסימתיל הידרוקסיאלקיל גורגום על ידי איזור שלב אחד

4. הכנת הקמפן על ידי אלפא פינן

5. הכנת אבקת גואר קטיונית עם צמיגות נמוכה

6. הכנת הקמפן על ידי אלפא פינן

7. דרך לחילוץ מתנול מתערובת מתיל מתקריללט ומתנול

8. הכנה של 1. 5-cyclooctadiene על ידי מחזור התא של בוטדיאן

9. שיטה להכנת גליצידיל

10. שיטה להכנת חומצה3-cyclohexene-1-carboxylic 2-ethyhexyiester על ידי butadiene ו- 2-ethyhexyl acrylate